Om oss

TEIJO NORGE AS ble etablert i 1981 og er en av landets ledende leverandører av arbeidsmiljøprodukter og utstyr for et bedre arbeidsmiljø. Fra starten av var firmaet et datterselskap av et finsk firma som produserte det som hele tiden har vært våre hovedprodukter: TEIJO industrivaskemaskiner og anlegg for avfetting, rengjøring og fosfatering av maskindeler m.m.

Det er produsert over 14 000 TEIJO-maskiner siden starten i 1967. TEIJO er et begrep i Norden innen sitt område hvor mange ser på Teijo som "den originale" nordiske delevaskeren. I forbindelse med et eierskifte i Finland ble Teijo Norge AS fra 01.01.1984 overtatt av siviling. Jon A. Wichmann som har vært daglig leder siden 1981 og frem til mai 2016 hvor Tor-Erling Mathisen overtok som Daglig leder og medeier i Teijo Norge AS.

I 1987 ble Teijo Norge AS minoritetsaksjonær i det finske Teijo produksjonsselskapet. I 1996 overtok vi 100% av aksjene i det svenske importselskapet Teijo AB. I 1997 overtok vi 50% og i 1998 100% av aksjene i Teijo Pesukoneet OY. Så fra å være et finsk datterselskap ble vi eier av det opprinnelige finske morselskapet, en utvikling som må sies å være spesiell og sjelden. Teijo Holding AS er i dag eier av Teijo selskapene både i Norge (99.01%), Sverige (100%) og Finland (100%)

Teijo-selskapen har ca 30 ansatte totalt. Vi har en solid økonomi og er kjent som en solid og pålitelig samarbeidspartner for våre kunder og leverandører siden starten i 1981.

I tillegg til Teijo produktene leverer vi andre kompletterende vaskemaskiner og -anlegg, herunder ultralyd vaskeanlegg, samt rengjøringsmidler og kjemikalier for overflatebehandling. Vårt andre store produktområde er avsugsanlegg for sveiserøyk, slipestøv, oljetåke og eksosavsug, samt stasjonære støvsugeanlegg og mobile bygg - og industristøvsugere.
Hovedkontor med lager er lokalisert i Lier.

Våre leverandører: