Dustcontrol sentralstøvsuger for stasjonære anlegg

Dustcontrol sentralstøvsuger for industriell bruk

Med sentralstøvsugerne fra Dustcontrol kan du kombinere et renere og tryggere arbeidsmiljø, med høyere effektivitet.

Dustcontrols sentralstøvsugere spesielt utviklet for industrielt bruk er utstyrt med robuste og kraftige pumper og vifter for god effektivitet og driftssikkerhet. Dustcontrols sentralstøvsugere har et stort utvalg av syklonfiltere og forutskillere, slanger og tilbehør, samt styresystemer for automatisk drift.

Kontakt oss for design, dimensjonering og montering.

Trykk her for mer informasjon om hvordan velge stasjonære anlegg.

Trykk her for komplett katalog.

Fordeler med Dustcontrol industristøvsuger stasjonære anlegg

Operativ effektivitet

 • En renere og mer effektiv arbeidsplass
 • Vakuumstransport som en integrert del av produksjonsprosessen
 • Færre stopp i produksjonsprosessen
 • Kortere vedlikeholdsstopp
 • Lavere reparasjonskostnader
 • Mer effektiv avfallshåndtering/gjenvinning av materialer

Helse & Miljø

 • Renere og sikrere arbeidsmiljø
 • Oppfyller krav om arbeidsmiljøloven
 • Motiverte og friske medarbeidere
 • Forbedret organisasjonskultur
 • Lettere å rekruttere og beholde personale
 • Automatisk gjenvinning
 • God kontroll på farlig avfall

Helse & Miljø

 • Økt produktkvalitet gjennom eliminering av støv, væske eller røyk direkte ved kilden
 • Renere produkter ferdig til levering eller til neste steg i produksjonen

Slik oppnår du fordelene med stasjonære anlegg

For å oppnå alle fordelene med et høyvakuum sentralanlegg må systemet være komplett og med høy kvalitet i alle deler, helt fra sugerøret til sugekilde. Alle komponenter i systemet er like viktige, og det er derfor vi i Teijo fokuserer på komponentene fra Dustcontrol.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.