Serviceavtaler

Teijo Norge AS kan tilby serviceavtaler for alle våre produkter , dette er med på å sikkre våre kunder en stabil og effektiv produksjon.

  • Forutsigbart og godt planlagt vedlikehold
  • Minimal driftsstans
  • Lavere drift og vedlikholdskostnader
  • Høyere sikkerhet
  • Miljøhensyn
  • Rabatt på utskifting av deler.

Kontakt oss for en serviceavtale som er tilpasset din bedift - maskiner og utstyr.

Vår servicetekniker Trond Bergan : send e-post.